• Szkoła dla Innowatora

     Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rogolinie jest jedną z dwudziestu szkół, która biorą udział w ogólnopolskim projekcie „Szkoła dla Innowatora”. Jednym z założeń programu jest rearanżacja przestrzeni szkolnej w taki sposób, aby sprzyjała ona rozwojowi kompetencji proinnowacyjnych, umiejętności uczenia się oraz budowaniu relacji w społeczności szkolnej.

     We wrześniu 2020 r. zapoczątkowano w placówce szereg zmian, które mają służyć realizacji wyżej wymienionych celów.

     W szkole znajdują się sale lekcyjne wyposażone w stoliki pięciokątne, trapezowe, prostokątne, kwadratowe umożliwiające pracę zespołową i indywidualną.  

     Sale wyposażone są w pufy magnetyczne, tablice rozmieszczone na dwóch ścianach i monitory interaktywne, co daje przestrzeń do działania dla ucznia, motywuje do rozwijania kompetencji cyfrowych i uczenia się przez zabawę i działanie.  

     Sale gwarantują prowadzenie innowacyjnych i kreatywnych zajęć w sposób bezpieczny, przy aktywizacji wszystkich zmysłów i w odpowiedzi na style uczenia się.

     W salach i na korytarzach zachowana jest także jasna kolorystyka, brak dystraktorów na ścianach i zbędnego wyposażenia. Białe listwy do zawieszania prac uczniów, kanapy, pufy, stoliki do pracy oraz spotkań, sprawiają, że uczniowie nie są przebodźcowani, skupiają się na pracy i nawiązywaniu relacji.   

     Schody i podłogi na korytarzach z naklejonymi informacjami, planszami gier ruchowych są również odpowiedzią na różnorodne style uczenia się.  

     Brak dzwonków w szkole jako agresywnego przerywnika zajęć, uczy odpowiedzialności i samodzielności.

     W placówce na bieżąco przemianom podlegają kolejne elementy przestrzeni.  

     W sierpniu 2022 r. nasza szkoła zakończyła udział w projekcie, otrzymując tytuł "Szkoły dla Innowatora" oraz "Ambasadora Szkoły dla Innowatora".